Projektový manager
Projektový manager Spravuje, vyhodnocujte informácie potrebné na vybudovanie projektu včas, v rámci rozpočtu a v kvalite špecifikovanej v zmluvných dokumentoch pre pridelené oblasti. Inými slovami Projektoví manažér má zodpovednosť za plánovanie, realizáciu a...
Prekladateľ z nemčiny – angličtiny
Prekladateľ odbornej literatúry Technický prekladateľ je zodpovedný za konverziu technických dokumentov, manuálov a iných materiálov z jedného jazyka do druhého pri zachovaní významu, formátu a tónu pôvodného textu. Musí mať hlboké znalosti o...