FAQ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Do akých a z akých jazykov prekladáme?

Najčastejšie sú preklady z/do nasledujúcich jazykov: angličtina, nemčina, ruština, francúzština, čeština, poľština, maďarčina, slovinčina, rumunčina, bulharčina, srbčina, holandčina, švédčina a príp. iné európske jazyky.

Kompletní zoznam jazykov nájdete tu.

Aké formáty textu prekladáme?

Najčastejšia vyhotovujeme preklady v MS Word 2003 – 2023 (*.doc, *.docx), MS Excel, Adobe *pdf, PowerPoint, OpenOffice.

Vieme však spracovať aj iné menej bežné formáty ako napríklad QuarkExpress, Indesign, Photoshop, Illustrator, CorelDraw, FrameMaker, PageMaker.

Aká je cena prekladu?

Cena za preklad je vypočítaná zo zdrojového textu, t. j. počet normostrán × cenníková cena, ak nie je dohoda se zákazníkom iná. Formulár s nezáväznou kalkuláciou nájdete tu.

Ako dlho bude preklad trvať?

Pri štandardnom termíne počítame 5-8 normostrán na 1 deň v závislosti od náročnosti prekladu. Preklady do 24h alebo objemnejšie preklady v krátkom čase vyhotovujeme s expresným príplatkom. Ten vám bude oznámený na základe kalkulácie ceny zákazky.

Kedy sa platí príplatok za odborný text?

Bežne prekladáme rôzne odborné texty bez příplatku za odbornost. Ve výjimečných případech velmi náročných textů můžeme tento příplatek uplatnit, vždy po předchozí dohodě se zákazníkem.

Potrebujem korektúru?

Rádi bychom Vás ujistili, že všechny naše překlady procházejí důslednou kontrolou kvality. U textů určených k tisku či veřejné prezentaci je standardním postupem provedení srovnávací, jazykové a předtiskové korektury, kterou si u nás můžete také objednat zde.

Ako poslať požiadavku?

Na uvedený e-mail zašlite požiadavku, ktorá by mala obsahovať:

  • prílohu s textom, ktorý chcete preložiť,
  • informáciu, do akého jazyka chcete preklad vyhotoviť,
  • termín, dokedy potrebujete text preložiť,
  • poznámku, či máte záujem o korektúru, alebo nie.

Kedy dostaneme ponuku?

Ponuku dostanete, akonáhle to bude možné, snažíme se reagovať ihneď, najneskôr však do 60 minút.

Ako preklad zaplatiť?

Čiastku za preklad je možné uhradiť buď bezhotovostným prevodom na základe daňového dokladu (faktúry), ktorý vystavíme bezodkladne po vyhotovení zákazky. Zákazník je povinný uhradiť predpísanú čiastku vrátane DPH v plnej výške a ku dňu uvedenému na daňovom doklade vystavenom poskytovateľom. Pri omeškaní s platením je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvné penále.