Automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím pre rozvoj ekonomiky Slovenskej republiky, čo je určujúce aj pre ostatné priemyselné odvetvia. Otvorením automobilovej produkcie zahraničným investorom sa odvetvie stalo časťou európskej ekonomiky*. Vysoká kvalita produktov, špeciálne v sekcii osobných áut a efektívnych procesov kontroly kvality zabezpečuje konkurencieschopnosť nielen na európskom ale tiež na svetovom trhu.

Spoločnosť Techdoc, s.r.o. z týchto dôvodov kladie mimoriadny dôraz na poskytovanie prekladových kapacít práve pre tento segment. Od založenia spoločnosti pracujeme pre kľúčových výrobcov automobilov na našom trhu a pre generálnych importérov rôznych značiek. Vyrobili sme a stále vyrábame množstvo návodov, servisných príručiek, študijných materiálov a lokalizovali sme programové vybavenia pre predajné a servisné siete týchto výrobcov. Výsledkom tejto spolupráce je neustále zvyšovanie technologickej a kvalitatívnej úrovne tak, aby bolo možné udržať krok s najnovšími technológiami, ktoré sa v tomto segmente používajú.

V minulom období sme pre väčšinu zákazníkov vyrábali, tzv. zákazky na kľúč, keď zákazník dostal na stôl hotový náklad slovenskej príručky pre svoj výrobok. Tento smer sa pomaly mení na výrobu elektronických verzií – na formu XML a PDF súborov. Naši technici, prekladatelia a projektoví manažéri sú na túto prácu dobre pripravení a vedia vyriešiť každú požiadavku od klienta.

Súčasťou technických publikácií je aj grafika. Naši grafici dokážu pomocou Adobe Ilustrátora vytvoriť alebo prekresliť ľubovoľnú grafickú predlohu či už je naskenovaná alebo vytvorená v počítači. Niekedy sa tu jedná o rozsiahlu prácu, keď je potrebné do používateľského návodu spracovať aj niekoľko sto obrázkov.

Preklady

Automobilový priemysel je skutočne globálny. Výskum a vývoj, výroba, spotreba a servis toho istého produktu prebieha na viacerých miestach po celom svete. Keďže na automobiloch pracuje a používa veľa rôznych ľudí zo všetkých jazykov a kultúr, dokumenty týkajúce sa vozidla sa musia prekladať systematicky, presne a dôsledne. A aby sa to dalo preložiť správne, MUSÍ človek správne pochopiť zdroj.

V Techdoc veríme v zásadu: Ak tomu nerozumiete, nemôžete to preložiť!
Môžete parafrázovať nasledujúcu vetu?

Remove the plug on the flywheel housing and fit cranking (tool xxx). Then loosen the screws securing the exhaust rocker arm spring tabs. Leave the spring tabs in place.
Odstráňte zátku na skrini zotrvačníka a nasaďte kľuku (nástroj xxx).
Potom uvoľnite skrutky zaisťujúce pružinové jazýčky vahadla výfuku. Nechajte pružinové jazýčky na mieste.

Vo vyššie uvedenej vete sa „záložky pružiny vahadla výfuku“ vzťahuje na druh ventilu, a ak sa nevyznáte v automobilovej mechanike alebo neviete, kde tieto informácie hľadať, môžete prinajlepšom poskytnúť nepresný preklad alebo poskytnete popisný výklad.
V skutočnosti ani to, že viete, čo daný výraz znamená v angličtine, neznamená, že v cieľovom jazyku existuje jeho priamy ekvivalent. Preto potrebujete spoľahlivého technického prekladateľa s odbornými znalosťami v automobilovom sektore, ktorý vám poskytne presné riešenie, ktoré sa dôsledne používa a akceptuje v cieľovom jazyku.

Na základe prekladov do príslušných jazykov by skutočný mechanik v Taliansku mal byť schopný opraviť alebo vymeniť ventil rovnako ľahko ako mechanik v Mexiku.