Cenník neúradných prekladov

Napriek vysokému štandardu a kvalitným doplnkovým službám stojíme pevne nohami na zemi a naša cenová politika je dostupná každému.

Preklad EN-SK
EUR
0.07
slovo

Preklad bežného textu z anglického jazyka do slovenčiny.

Preklad DE-sk
EUR
0,07
slovo

Preklad bežného textu z nemčiny do slovenčiny.

Preklad SK-EN
EUR
0.08
slovo

Preklad bežného textu zo slovenčiny do anglického jazyka.

Preklad SK-DE
EUR
0.09
za slovo

Preklad bežného textu zo slovenčiny do nemeckého jazyka.

Ďalšie služby

príplatok za odbornosť (závisí od odbornosti textu a jazyka) … 5%

korektúra rodeným hovoriacim (neplatí pre strojové preklady) … 5%

gramatická a pravopisná korektúra (neplatí pre stroj. prekl.) … od 5 EUR/NS

Účtovné jednotky prekladov

Slovo Slovo je znak alebo sled znakov oddelený medzerami. Najpraktickejšia jednotka využívaná pri účtovaní prekladov spracovaných softvérmi na podporu prekladu (softvér CAT).

Znak Znak je symbol používaný v písme pri písaní, ktorý sa odlišuje od ostatných svojim významom.

Normostrana Jedna normovaná strana obsahuje 1800 znakov vrátane medzier. Najčastejšie sa používa počet normostrán preloženého textu. Počet normostrán si môžete vypočítať jednoducho pomocou našej kalkulačky.

Objednávka/služba V prípade takto zvolenej jednotky je cena určená na mieru za celý dokument/súbor dokumentov, službu alebo objednávku.

Hodina Používa sa pri tlmočení alebo účtovaní iných prác podľa času.