Projektový manager

Spravuje, vyhodnocujte informácie potrebné na vybudovanie projektu včas, v rámci rozpočtu a v kvalite špecifikovanej v zmluvných dokumentoch pre pridelené oblasti. Inými slovami Projektoví manažér má zodpovednosť za plánovanie, realizáciu a ukončenie každého projektu.

Job Posting Title Location Department Date
Projektový manager Žilina Spoločnosť Techdoc 19. januára 2024
Prekladateľ z nemčiny – angličtiny Žilina Žilina 19. januára 2023

Základné povinnosti a zodpovednosti

 • Prieskum miesta;
 • Odber množstva/materiálu;
 • Kontrola odhadov pre rozšírenia, presnosť a chyby;
 • Príprava harmonogramov odhadov na preskúmanie výberových konaní;
 • Rozpočtovanie/kalkulácia;
 • Kontaktovanie sub-obchodníkov a dodávateľov pre cenové ponuky;
 • Vyhodnocovanie ponúk čiastkových obchodov;
 • Odporúčanie čiastkových obchodov;
 • Zúčastnite sa uzatvárania ponúk;
 • Zostavovanie a zhusťovanie úspešných a neúspešných ponúk;
 • Skontaktujte sa s pozvanými subdodávateľmi/dodávateľmi, aby ste potvrdili ich zámer uviesť cenovú ponuku;
 • Udržiavať vzťahy medzi subdodávateľmi/dodávateľmi;
 • Udržiavať znalosti a databázu jednotkovej ceny a produktivity;
 • Udržiavať plán kariérneho postupu;
 • Ďalšie povinnosti a zodpovednosti podľa potreby.

Kvalifikácia

 • Požiadavkou je absolvent postsekundárnej školy stavebnej techniky alebo bakalársky titul z kvantitatívneho prieskumu.
 • Minimálne 5-10 rokov odhadom obchodné, inštitucionálne a/alebo priemyselné budovy.
 • Musí mať znalosti o odhadovaní a kalkulácii konštrukčných betónových a oceľových stavebných systémov.
 • Skúsenosti by mali zahŕňať odhadovanie projektov od 5 miliónov do 50 miliónov.
 • Schopnosť vykonávať koncepčný odhad na základe písomných alebo ústnych pokynov.
 • Musíte mať skúsenosti so softvérom na vzlet na obrazovke.
 • Pokročilá znalosť rozsahu prác subdodávateľov, techník odhadovania a kalkulácie.
 • Musíte mať znalosti o softvéri MS Project a/alebo Primavera P6 Scheduling.
 • Schopnosť pripraviť odhady harmonogramov pre posúdenie výberového konania.
 • Skúsenosti so vzletovými programami pozemných prác (Agtek alebo ekvivalentné) sú výhodou.
 • Musí mať vynikajúce písomné a verbálne komunikačné schopnosti.