Kompletná príručka

Toto riešenie je najvýhodnejšia forma, keď zákazník potrebuje vytvoriť manuál, príručku alebo právny doklad (vyhlásenie o zhode) pre svoj výrobok. Zákazník nám dodá cudzojazyčný dokument a naspäť dostane slovenskú modifikáciu v potrebnom náklade.

translationgraphic
Preklady, layout, grafika
  • Tvorba prekladu originálnej príručky a proofreading
  • Úprava všetkých grafických prvkov, popisiek, obrazových prvkov
  • Finálne zalomenie publikácie a vytvorenie elektronickej verzie konečného dokumentu vo finálnej podobe
Screenshot
Tlač príručiek
  • Proces ofsetovej alebo digitálnej tlače samotného dokumentu
  • Tlač obalu príručky
  • Výstupná kontrola tlačových hárkov
Types-of-binding-scaled
Väzba
  • Samotná väzba príručky (V1, V2)
  • Výstupná kontrola a prebratie od zhotoviteľa väzby
  • Dodanie kompletnej lokalizovanej príručky zákazníkovi v určenom náklade

Kompletné riešenie od originálneho návodu až po slovenský

Naša spoločnosť Techdoc, s.r.o. už od svojho vzniku zabezpečuje všetky fázy predtlačovej výroby (od neupraveného rukopisu až po súbory pre tlačiareň a e-knihy) pre vydavateľov kníh. Naši kľúčoví pracovníci majú mnohoročné skúsenosti. Náš softvér na kompozíciu a stránkovanie kníh je jeden z najmodernejších produktov, ktorý sa dnes používa vo vydavateľskom priemysle a poskytuje úplnú kontrolu nad prípravou, výrobou a správou všetkých funkcií kompozície kníh. Pracujeme v plne integrovanom prostredí na úpravu XML.

Techdoc vytvára zdrojový obsah pre našich zákazníkov, aby mohli publikovať svoje knihy v akomkoľvek médiu. Exportujeme do viacerých publikačných kanálov, ktoré zahŕňajú XHTML, EPUB, PDF, PS, text atď.

Bezpečnosť

Každý deň spracúvame cenné, citlivé, dôverné a osobne identifikovateľné informácie. Chápeme, že chcete vedieť, že vaše cenné informácie budú v bezpečí. Prijímame všetky opatrenia na ochranu vašich údajov v súlade so zákonom o ochrane údajov.

Rýchle dodanie

Náš manažérsky tím má 20-ročné skúsenosti.
Poskytujeme tlmočnícke a prekladateľské služby v súkromnom aj verejnom sektore a myslíme si, že tento druh skúseností nám dáva dobrý predpoklad pre riešenie potrieb našich zákazníkov.

Podpora 24/7

Tím podpory spoločnosti Techdoc je vždy pripravený využiť všetky svoje profesionálne schopnosti k poskytnutiu riešení na podporu vášho podnikania.
Sme Vám vždy k dispozícii.