Riešenie na kľúč Preklad + Výroba + Dodávka

Najoptimálnejšim riešením pre prípravu technických podkladov pre lokalizáciu produktov je objednávka komplexného riešenia, ktorá obsahuje ...
  • Preklad originálneho textu
  • Zalomenie textu podľa originálnej predlohy, vytvorenie a vloženie grafickej časti
  • Tlač a dodávka objednaného počtu publikácií
Preklady - angličtina. nemčina, francúzština, čeština, ...

Preklady

Poskytujeme preklady zamerané na informačné technológie, kancelárske prístroje, strojárstvo, elektrotechniku, automobilový priemysel a telekomu-nikácie. Ďalej
Lokalizácia programových prostriedkov, webových stránok, ...

Lokalizácia

Lokalizácia je proces prispôsobenia softvéru, webových stránok, používateľských príručiek atď. pre daný región alebo jazyk a zároveň pridanie špecifických komponentov bez zmeny vlastného obsahu. Ďalej
Grafická úprava dokumentov

DTP (grafická úprava dokumentov)

Nenahraditeľnou súčasťou každej publikácie je aj jej vizuálna stránka. Naše DTP pracoviská spracujú každý typ dokumentu na oboch platformách Mac aj Windows. Ďalej
Príprava a výroba grafických objektov pre publikácie a web

Grafické štúdio

K príručkám technickej dokumentácie je niekedy potrebné vyrobiť obrazovú prílohu. Naši grafici vytvoria potrebné obrázky výrobou podľa originálneho podkladu alebo vytvoria úplne nové. Ďalej
Preklad titulkov ku videomateriálom

Titulkovanie

Ponúkame lokalizáciu titulkovej tvorby v prípade, keď je potrebné preložiť titulky k videosúboru, ktorý sa odohráva v cudzojazyčnom prostredí. Je to prípad, keď sa vedie diskusia alebo je pripravené náučné video v cudzom jazyku. Ďalej
Webdisk

Audioprepis

Ak potrebujete nahradiť zvukový podklad pre videosekvencie, ktoré sú nahraté v cudzom jazyku, poskytujeme možnosť prekladu a narozprávania textu profesionálnymi moderátormi v profesionálnom nahrávacom štúdiu. Ďalej
Webdisk

Kompletné riešenie

Najvýhodnejšia forma riešenia prípadu, keď zákazník potrebuje vytvoriť manuál, príručku alebo právny doklad (vyhlásenie o zhode) pre svoj výrobok. Zákazník nám odovzdá cudzojazyčný dokument a naspäť dostane slovenskú modifikáciu v potrebnom náklade. Ďalej
Hľadáte pomoc pri vytvorení lokalizovanej verzie originálnej príručky? Ponúkame vám kompletnú prípravu cudzojazyčnej literatúry spôsobom, keď nám stačí poslať originálny súbor v angličtine, nemčine, francúzštine (aj skenovaný dokument alebo PDF) alebo originálnu publikáciu a my vám dodáme hotový náklad lokalizovanej verzie. Ďalej
Odborná terminológia Pri prekladateľských aktivitách je nevyhnutné udržiavať rozsiahlu databázu odborných termínov z rôznych oblastí. K tomuto účelu naša spoločnosť používa terminologický server, ku ktorému sa môžu pripojiť externí prekladatelia a prihlásení zákazníci. Ďalej
Časté otázky (FAQ)
  • Ak máte ďalšie otázky, navštívte našu stránku FAQ, ktorá je určená na zodpovedanie širších súvislostí niektorých tém.