Prekladateľské služby

Ponúkame vám odborníkov na rôzne jazyky a profesie. Je samozrejmosťou, že preklady a jazykové korektúry vytvárajú prekladatelia vo svojm rodnom jazyku.

Skúsený tím

Zameranie a špecializácia

Poskytujeme preklady zamerané na informačné technológie, kancelárske prístroje, strojárstvo, elektrotechniku, automobilový priemysel a telekomunikácie.
Zameranie a špecializácia

Typy dokumentov

Sú to predovšetkým technické manuály, príručky, návody, webové stránky, propagačné materiály, materiály pre orgány Európskej únie, normy a iné.
Technológia CAT

Technológia CAT

Pri prekladoch používame službu počítačom podporovaného prekladu s využitím moderných prekladových softvérov SDL Trados, Transit a mnohých ďalších.
Prekladáme jazyky Angličtina   Angličtina
Nemčina   Nemčina
Francúzština   Francúzština
Taliančina   Taliančina
Španielčina   Španielčina
Čeština   Čeština
Odbornosť je prvoradá Sme profesionálny tím, ponúkajúci preklady anglickej, nemeckej a francúzskej technickej literatúry do slovenského jazyka, ktorý v tejto oblasti pracuje od roku 1991. Prekladáme odborné publikácie, návody na obsluhu, ako aj ďalšie technicky zamerané dokumenty. Medzi nami podporované jazyky možno zaradiť väčšinu svetových jazykov, pričom skúšobný preklad považujeme za samozrejmosť. Pri samotnej realizácii prekladu spolupracujeme s odborným asistentom pre danú oblasť produktu i jazyka. Spoločnosť Techdoc pri svojej práci využíva počítačom podporovaný preklad s využitím moderných prekladových softvérov SDL Trados a Transit.
DiskrétnosťSo všetkými originálnymi materiálmi klientov sa zaobchádza ako s prísne dôvernými. Všetci interní i externí pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s dôvernými materiálmi, majú podpísanú zmluvu, vrátane dodatku o ochrane dát a mlčanlivosti. S klientmi podpisujeme zmluvu o mlčanlivosti a dôvernosti informácií
Priaznivé ceny a kalkuláciePre každého zákazníka na začiatku spolupráce vypracujeme cenovú kalkuláciu. Túto je možné pripraviť buď podľa počtu zdrojových slov, alebo podľa počtu normostrán. Ceny je možné zvýhodniť v závislosti na rozsahu objednávaných služieb, pričom jednoznačne výhodnejšie pre zákazníka sú ceny vypočítané podľa počtu slov. Umožňujú to moderné prekladateľské prostriedky.
Moderné jazykové prostriedkyPracujeme s modernými lingvistickými softwarovými nástrojmi (SDL Trados, Transit, SDLX, Across, MetaTexis). Tieto nástroje používajú tzv. prekladovú pamäť, takže môžeme dosiahnuť pre zákazníka značnú úsporu, skrátiť termín dodania a znížiť chybovosť. Tieto nástroje tiež umožňujú kontrolovať dodržiavanie špecifickej firemnej či odbornej terminológie vo všetkých dokumentoch.
Veľké objemy prekladuS využitím projektových tímov a správnych prostriedkov pre riadenie projektov sme schopní zaistiť aj rozsiahle projekty. Pre našich zákazníkov sme vytvárali rozsiahle manuály s mnohými obrazovými prílohami (niekoľko sto kusov). Využívame pri tom skúsenosti z oblasti prípravy tlačovín.