Die All-in-One Business LösungSme vydavateľstvo technickej literatúry so zameraním na preklady technickej
a odbornej literatúry.

Spoločnosť Techdoc spol. s r. o. patrí od svojho vzniku medzi prvé DTP štúdiá so zameraním na technickú literatúru.

Vznikla v roku 2008 transformáciou zo spoločnosti Beryl, ktorá v tejto sfére pôsobila od roku 1992. Schopnosti vedenia, ako aj pracovníkov sú overené dlhoročnou spoluprácou so širokou sieťou importérov, najmä z oblasti automobilového priemyslu. Sofistikované pracovné postupy a bohatá databáza nám umožňujú efektívne a flexibilne reagovať na vaše požiadavky. Rozsahom činností dokážeme zastrešiť tvorbu rôznorodej publikačnej činnosti, počnúc krásnou literatúrou, cez kartografiu, končiac návodmi na obsluhu pre konečného spotrebiteľa.

Najvýznamnejšou časťou práce spoločnosti je poskytovanie prekladateľských služieb. Postupný prechod od predtlačovej prípravy dokumentov spôsobil, že ťažisko činnosti sa presunulo na prípravu a lokalizáciu zahraničných dokumentov. Čoraz väčšie množstvo práce v prekladateľskej oblasti nás presvedčilo, že otvorená ekonomika, akou je Slovensko, potrebuje prispôsobiť a preložiť množstvo dokumentov, noriem a technických postupov. Tak sme si postupne vybudovali sieť odborníkov v mnohých oblastiach a vychovali prekladateľov, ktorí dnes realizujú tieto preklady.

Naša spoločnosť sa postupne technicky vybavila tak, aby sme mohli zabezpečiť plynulosť postupu prác s následným finálnym výstupom podľa vašich požiadaviek. Dnes sme pripravení poskytnúť našim zákazníkom profesionálne služby a prístup prostredníctvom najnovšieho softvérového vybavenia a sústavným vzdelávaním našich zamestnancov vo svojom obore. Samozrejme tvorivá atmosféra nášho kolektívu pozitívne pôsobí jednak na samotných zamestnancov, ako aj na služby, ktoré poskytujú.

Hlavná jazyková orientácia spoločnosti Techdoc je anglosaská oblasť, čiže sú to jazyky angličtina, nemčina a francúzština. Každodenná prax však ukazuje, že je potrebné počet jazykov neustále rozširovať a preto sme sa v roku 2011 rozhodli rozšíriť našu ponuku o ďalšie jazyky a to španielčinu a taliančinu. V tomto trende by sme chceli naďalej pokračovať aj v budúcnosti.
Na týchto webových stránkach vám chceme ponúknuť kvalitnú prácu, serióznosť, flexibilitu za výhodnú cenu. Nie je našou filozofiou presvedčiť vás, že sme najlacnejší alebo najlepší. Našim hlavným záujmom je ponúknuť vám kvalitné služby a tiež pocit, že sa na nás môžete kedykoľvek v budúcnosti obrátiť. Sme tu pre vás a máme záujem robiť veci stále lepšie.