Dôležitou stránkou publikácie je jej vzhľad - na grafických pracoviskách spracujeme publikáciu do výslednej podoby a pripravíme ju na tlač.

Flash template

Erstklassiges Design

Ďalšia služba pre zákazníka

Po preklade publikácie je potrebné nový lokalizovaný dokument vytvoriť tak, aby si zachoval všetky svoje informatívne a estetické vlastnosti. Dokumenty spracujeme presne podľa tejto charakteristiky.
Umwerfende Gestaltung

Správny layout pre dokument

Naši grafici pracujú s takmer všetkymi druhmi súborov, ktoré sa v súčasnosti používajú - súbory zo zalamovacích programov ale aj napr. DWG súbory z AutoCadu.
XHTML 1.0 strict

PostScript grafika EPS

U nás vytvárené grafické prvky v publikácách sú takmer výhradne EPS súbory s plnou grafickou informáciou (CMYK, RGB).

Úvod

Výraz desktop publishing (skrátene DTP) pochádza z angličtiny. Znamená tvorbu tlačeného dokumentu pomocou počítača. Na to, aby mohol dokument vzniknúť, je potrebné okrem počítača a obsluhy, zvyčajne DTP operátor alebo grafik, použiť aj počítačový program na zalamovanie stránky.

Samotná sadzba dokumentu spočíva vo vkladaní textov a obrázkov na stránku a v ich úpravách. Väčšina programov na zalamovanie stránok pracuje v režime WYSIWYG a ponúka množstvo funkcií, od importu mnohých formátov až po pokročilú prípravu pre tlač.

Pracujeme so súbormi:

 1. •  Adobe FrameMaker
 2. •  Adobe InDesign
 3. •  Adobe Illustrator
 4. •  MS Office Word
 5. •  MS Office PowePoint
 6. •  Adobe Acrobat
 7. •  Skenované JPEG alebo TIFF
 8. •  Postscript EPS, PS, PRN
 9. •  AutoCad
 10. •  3DMAX Studio
 11. a ďalšie . . .

Multilinguálny Desktop Publishing

Našim cieľom je vyrábať lokalizované tlačové materiály, ktoré presne odrážajú originálny vzor, a zároveň sú v súlade s jazykovými a typografickými potrebami každého jazyka a cieľovej lokality. DTP je často jedna z posledných fáz v typickom prekladateľskom projekte, a je to ten krok, ktorý dáva konečný vzhľad lokalizovaného materiálu. Bez ohľadu na to, aká dobrá je kvalita prekladu, aj malé odchýlky a typografické chyby môžu dramaticky ovplyvniť spôsob, akým používatelia vnímajú produkt alebo značku. A platí ešte viac pre vysoko účelové materiály akými sú publikácie v marketingovej komunikácii, reklame alebo obaly.

V niektorých situáciách má výstup z DTP priamy dopad na výrobok a podmienky jeho použitia. Napríklad jeden zle umiestnené oddeľovač desatinných miest v dátovom predpise dávkovania uvedený v písomnej informácii, môže viesť ku katastrofálnym následkom. To znamená, že DTP a celková príprava tlačoviny je krok, ktorý by nikdy nemal byť podceňovaný.

Multilinguálne DTP služby

Naša spoločnosť poskytuje viacjazyčné DTP služby, medzi ktoré patria::
 • • Formátovanie a layout lokalizovaných materiálov presne podľa originálu tak, aby vyhovovali lokálnym štandardom
 • • Generovanie PostScriptových and PDF súborov pre online a tlač publikácie
 • • Kontrola kvality DTP
 • • Vytváranie a udržiavanie špecifických typografických zásad cieľového jazyka v DTP
 • • Vytvorenie šablóny a návrhu pre tvorbu dokumentov on-line alebo pre výstupy na tlač vo formáte PDF
 • • Extrakcia textového obsahu pre preklad z ľubovoľnej aplikácie alebo formátu.
 • • Extrakcia textového obsahu pre preklad kde už pôvodný editovateľný zdrojový materiál neexistuje


Jeden zdroj, viac výstupných súborov

Jedna skupina aktuálnych otázok, ktoré sa točia okolo DTP sa týkajú efektivity. DTP môže byť zdĺhavý proces, a do značnej miery je ešte stále manuálny. Vzhľadom k tomu, že je jedným z posledných krokov v lokalizačnom projekte, môže mať DTP často vplyv na časovú os projektu, a to najmä v prípade, že cieľom je, zníženie ceny lokalizovaných produktov.

To je dôvod, prečo sa venuje tak veľa úsilia na zefektívnenie celého procesu, prípravou jediného zdroja na automatické vytvorenie lokalizovaných verzií a ktorý môže byť použitý v rôznych formátoch a dokumentoch tlačených i on-line. Pomáha to znížiť celkové náklady na lokalizáciu, zabezpečenie konzistencie a skráti dobu uvedenia na trh. Tento prístup výrazne znižuje potrebu typického DTP, formátovania a kontroly, čo vedie k výraznému zníženiu nákladov. Máme skúsenosti s používaním osvedčených postupov používania SGML a XML. To zahŕňa aj pomoc klientom, ktorí sa rozhodli svoje autorské procesy založiť na XML štandardoch, a ktorí sa rozhodnú prijať DocBook DITA ako základný štandard. V rámci našej praxe, máme aj špecifické odborné znalosti v oblasti vytvárania lokalizácie konkrétnej báze XML štandardov ako napr. XLIFF a TMX.

Nástroje, platformy

V spoločnosti Techdoc môžeme pracovať s ktorýmikoľvek DTP alebo grafickýmii aplikáciami, ktoré sa nachádzajú na platforme Windows alebo Macintosh. Sú to napríklad:

 • • Adobe® FrameMaker®
 • • Adobe® Photoshop®
 • • Adobe® Illustrator®
 • • Adobe® InDesign®
 • • Adobe® Acrobat®
 • • Enfocus PitStop
 • • QuarkXPress®
 • • CorelDRAW®
 • • Microsoft Office (Word, PowerPoint)
 • • Ukončené produkty ako napr. Adobe PageMaker

Pre efektívnu integráciu DTP s lokalizáciou používame nástroje:

 • • Trados S-Tagger (pre Adobe FrameMaker)
 • • Trados Story Collectors (pre Adobe InDesign, Adobe PageMaker alebo QuarkXPress)
 •