Pre lepšiu informáciu o cene Vám radi vypracujeme cenovú kalkuláciu.
Ceny prekladov a lokalizácií

Ceny prekladov a lokalizácií sú závislé na mnohých faktoroch. Skôr ako spracujeme pre zákazníka konkrétnu výhodnú cenovú ponuku, musíme mať k dispozícii určité informácie.

Ak nám uvediete základné parametre zákazky, napr. emailom hneď sa s vami spojíme a dohodneme si ďalšie podrobnosti a to hlavne:

 1. jazykovú kombináciu,
 2. termín dodania,
 3. požiadavky na korektúru,
 4. koľko textu sa opakuje,
 5. formát zdrojového textu,
 6. celkový rozsah,
 7. možnosť použitia predchádzajúcich prekladov.
Všetky tieto faktory majú na celkovú cenu významný vplyv.


Príklady:
Exotické jazyky sú drahšie ako bežné svetové. Cenu ovplyvní druh a počet korektúr, ktoré závisia od účelu použitia prekladu. Opakujúce sa texty a formát zdrojového textu majú zase vplyv na použitie CAT, a teda aj na cenu.

Tiež sa s vami dohodneme v akých jednotkách sa bude preklad či lokalizácia účtovať. Jednoznačne odporúčame slová originálneho textu.

Ceny DTP a grafických prác

Grafické spracovanie dokumentov závisí hlavne od:

 1. celkového množstva grafických prvkov,
 2. náročnosti grafických prác,
 3. formátu zdrojového a cieľového textu,
 4. použitia tlačového výstupu spracovaného dokumentu. Je dôležité rozhodnúť na začiatku práce, či bude dokument a jeho prílohy spracované v režime RGB alebo CMYK.
Aby sme vám mohli spracovať cenovú ponuku na DTP, pošlite nám, prosím, aspoň tieto základné informácie.

Ceny tlmočenia

Po získaní požiadavky s vami prejednáme ďalšie podrobnosti:

 1. druh tlmočenia (konsekutívne alebo simultánne),
 2. kombinácia tlmočených jazykov,
 3. počet tlmočníkov,
 4. charakter tlmočenia (obchodné jednanie, prezentácia a pod.),
 5. množstvo tlmočených hodín,
 6. počet účastníkov,
 7. miesto tlmočenia.

Náš projektový manažér vám potom vytvorí cenovú ponuku s podrobnosťami podľa danej špecifikácie a s rozpisom jednotlivých nákladových položiek.Orientačná cena
Ceny za slovo
Do slovenčiny z: Zo slovenčiny do:
Angličtina 0,05 Angličtina 0,06
Nemčina 0,05 Nemčina 0,06
Francúzština 0,07 Francúzština 0,08
Taliančina 0,07 Taliančina 0,08
Španielčina 0,07 Španielčina 0,08
Slovinčina 0,07 Slovinčina 0,07
Chorvatština 0,07 Chorvatština 0,07
Maďarčina 0,07 Maďarčina 0,07
Všetky ceny sú uvedené v eurách
Rýchla kalkulácia
Ak si chcete vypočítať orientačnú cenu za váš preklad kliknite, prosím, na tlačidlo a cenu Vám obratom vypočítame